BEIJING: TAIWAN IS VAN ONS

OORLOGSZUCHTIGE TAAL VOLKSREPUBLIEK AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN EILANDSTAAT

"Taiwan is een onafscheidelijk deel van China", blaft Liu Pingjia, een dikke politieman die een sigarettenpeuk in zijn mondhoek heeft hangen. Het is ongeveer half tien, en we zitten in een populair restaurant dat gepeperd Sichuan eten als specialiteit heeft. "We hebben er de balen van dat ons moederland al meer dan veertig jaar gespleten is".

(Door Jan van der Made)

BEIJING, (ZOP) Als hij hoort dat ik uit Nederland komt merkt hij na enig nadenken op, "Hé, jullie hadden vroeger toch een kolonie op Taiwan?", refererend aan de handelsvesting Fort Zeelandia waar de Nederlanders uiteindelijk (in de 17e eeuw) uit verdreven werden. "Jullie hebben een invasie gepleegd op Taiwan!". "En wanneer gaan jullie een invasie plegen in Taiwan?", kaats ik terug. "Dat is niet nodig" zegt hij hard. Taiwan is al een deel van China. Er is alleen een handjevol onroerkraaiers dat daar anders over denkt. En als ze zich onafhankelijk verklaren, zullen we daar wel eens een stokje voor steken!"

Het is moeilijk om in Beijing een Chinees te vinden die niet de partijlijn napraat. Het maakt de meeste bewoners van de Chinese hoofdstad waarschijnlijk niet veel uit of Taiwan nu wel of niet door Beijing wordt geregeerd. Maar het voortdurende propagandabombardement heeft er voor gezorgd dat letterlijk iedereen wel een standaardantwoord weet te produceren, zodat discussies over een onafhankelijk Taiwan bij voorbaat zinloos zijn. "Ik wordt er zo moe van om steeds maar weer het zelfde te lezen in de kranten", klaagt Liu Mei, een dertigjarige ondewijzeres. "In 1997 komt Hongkong bij China terug, in 1999 Macau en dan zal Taiwan ook wel volgen. Maar wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Niets!"

SCHAAMLAP

De meeste Chinese kranten hebben kaartjes afgedrukt van de plaatsen waar de rakettesten en de vlootoefeningen van het Volksbevrijdingsleger plaats vinden. De Renmin ribao (Volksdagblad), het orgaan van de staat beschimpte de Taiwanese verkiezingen vanochtend in een artikel getiteld "De Schaamlap van de Zwarte-Goudpolitiek - de Valse Democratie van Lee Teng-hui", waarin de Taiwanese president ervan wordt beschuldigd dat hij zijn steun te danken heeft aan de georganiseerde misdaad, die er door middel van enorme omkoopsommen in zou slagen om stemmen te kopen voor de regeringspartij.

De enige krant die zich er niets van aantrekt is waarschijnlijk de objectievere Zhonghua gongshang shibao (Courant van Handel en Industrie), die zich vandaag zorgen maakte over de stijgende prijs van de eieren in de Chinese hoofdstad. Maar ook de spanning in de Straat van Taiwan is aanzienlijk gestegen. Twee Amerikaanse vliegdekschepen zijn op weg naar de Zuid-Chinese zee, de USS Independence en de USS Nimitz, allebei vergezeld van een aantal mijnenvegers en een onderzeeer. Op het Taiwanese eilandje Quemoy, vlak voor de kust van China, is de staat van paraatheid opgevoerd tot niveau "2". Taiwan kent vijf gradaties: "5" is "op de plaats rust" en "1" is "gereed voor de strijd". Soldaten zijn bezig loopgraven te maken in het geval van een Chinese landing.

BURGEROORLOGEN

Maar van die spanning is in Beijing nauwelijks iets te merken. In de zonovergoten Grote Hal van het Volk werden vandaag twee voltallige zittingen van het Nationale Volkscongres (China's parlement) gehouden. Afgevaardigden luisterden naar amendementen in de "wet op administratieve inhechtenisneming", en president van de hoge raad Ren Jianxin las zijn jaarrapport inzake de bestrijding van de misdaad voor.

"Ach over een paar weken is het allemaal weer voorbij", zegt Ruan Qiming, een journalist bij een van Beijing's dagbladen. "Als de verkiezingen in Taiwan achter de rug zijn gaan ze hier natuurlijk nog door met propaganda, maar de militaire bedreiging is dan afgelopen". Ruan sprak de hoop uit, dat Taiwan en China uiteindelijk toch weer samen rond de tafel gaan zitten om tot een vergelijk te komen. "Tenslotte zijn we allemaal Chinezen. En we willen niet tegen elkaar vechten. We hebben anderhalve eeuw lang buitenlandse invasies en burgeroorlogen gehad, en ik kan me echt niet voorstellen dat dat opnieuw gebeurt".