"ALS VRIENDEN VAN VERRE KOMEN ... "

NAZAAT CONFUCIUS BEGRIJPT WEINIG VAN FILOSOFISCHE ERFENIS

Mistslierten zweven tussen de bomen van China's meest serene plaats: Konglin, het Woud van Confucius. Hier is het graf van de Wijze, die het denken der Chinezen duizenden jaren beinvloedde. Generaties keizers en literaten moesten zijn spreuken uit het hoofd leren en toepassen bij het dagelijks bestuur. Maar in het China van 1996 is er vervult Confucius hooguit de rol van kerstman voor de bevolking van zijn geboorteplaats Qufu in de provincie Shandong.

(Door Jan van der Made)

Kong Qing'e, 74e generatie nazaat van Confucius

QUFU (ZOP) Mevrouw Kong behoort tot een van de vijf Kong-families in Qufu die mag "waterkijken". Een ronde, koperen schaal op drie drakenpootjes en met twee versleten, glimmende handvaten staat op een tafeltje met een doekje en een lijstje met karakters waaruit haar kunde moet blijken. Klanten moeten over de hengsels wrijven en door de trilling die dat veroorzaakt wordt het water woest spattend in beweging gebracht. Uit het golven en spetteren kan mevrouw Kong de toekomst voorspellen. "Het is een gave die van generatie op generatie is overgeleverd", vertelt ze. En het zijn alleen familieleden van de Kong-clan, afstammelingen van Confucius zelf, die deze praktijk mogen beoefenen.

In Qufu beweren maar liefst 150.000 mensen, een kwart van de totale bevolking, direct of indirect af te stammen van de Grote Meester. De meest prominente was Kong Qing'e, die vorig jaar op 93-jarig leeftijd stierf. Gehuld in een purperen gewaad en een witte sjaal zat hij iedere dag tegenover het graf van Confucius, en in ruil voor een paar kwartjes mompelde hij spreuken van zijn beroemde voorvader, en daarmee voorzag hij in zijn levensonderhoud.

"Vorig jaar hebben we hem begraven", licht zijn zoon, Kong Fanyun (71), toe. Kong Qing'e, spruit van de 74e generatie na Confucius was de oudste nog levende telg die in Qufu leefde. Kong Fanyun is nu de vaandeldrager van de familie, maar hij begrijpt weinig van de woorden van zijn wijze oervader. "Ik weet geeneens hoe ik mijn eigen naam moet schrijven", mompelt hij beschaamd. "Ik ben mijn hele leven paardenhandelaar geweest. Dat is het enige wat ik met hem gemeen heb. Confucius trok ook met paard en wagen van de ene plaats naar de andere, alleen bracht hij wijsheid aan de man, en ik paarden".

[REST VERHAAL VERLOREN GEGAAN]